Budo (japoniškai bu – kovos technika + do – kelias) – japonų kovos menų filosofinis pagrindas, reiškiantis žmogaus charakterio vystymą studijuojant kovos technikas (karate, kendo, jūdo ir kt.)


Budo
tikslas – pergalė be kovos. Budo kovos supratime – žmogaus protinių ir fizinių įgūdžių visuma yra aukščiau už priešininko greitį ir jėgą.

plačiau