Budo

Kovos menų ir sporto asociacija „Budo“ įregistruota 2011 11 16 Lietuvos respublikos JAR, yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, simbolika. Taip pat turi paramos gavėjo statusą.

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų.

 

Asociacijos tikslas – kultivuoti ir populiarinti kovinio sporto šakas, vienyti besidominčius kovos menais ir sportu, jaunimo užimtumo priemonių ir paslaugų, skirtų nusikalstamumo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijai, kūrimas ir įgyvendinimas.

 

Asociacijos funkcijos ir uždaviniai:

·        Populiarinti kūno kultūrą ir sportą, planuoti ir rengti įvairaus mąsto varžybas (jų tarpe ir tarptautines), propaguoti sveiką gyvenseną.

·        Ruošti sportininkus bei jų rezervą, rūpintis jų meistriškumo kėlimu, padėti jiems dalyvauti varžybose, organizuoti kūno kultūros pratybas užsiėmimus.

·        Dalyvauti kovinio sporto šakų federacijose bei kitų sporto organizacijų veikloje.

·        Vystyti metodinę veiklą, tarnaujančią kūno kultūros bei sportininkų rengimo efektyvumo didinimui.

·        Sudaryti sąlygas harmoningam asmenybės vystymuisi, rūpintis asociacijos narių ir kitų piliečių kūno kultūros, sporto poreikių tenkinimu, tuo tikslu organizuojant stovyklas bei teikiant apmokamas paslaugas.

·        Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą sporto ir kultūros srityse.

·        Remti kovinio sporto šakas ir sportininkus.

·        Rūpintis asociacijos sportininkų sveikata, medicininiu aptarnavimu, bazės plėtimu, inventoriaus aprūpinimu.


Kovos menų ir sporto asociacija "Budo" turi oficialią narystę šiose organizacijose:


JKA LKA - Japan Karate Asociation Lietuvos Karatė Asociacijai

LKA - Lietuvos Karatė Asociacijai

LTF - Lietuvos Taekwondo Federacijai

atgal