1,2% parama
Pagal Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Jūs galite skirti 2% savo sumokėtos pajamų mokesčių sumos už praėjusius metus nepelno siekiančioms organizacijoms. Prašome pasinaudoti šia galimybe ir paremti  Kauno rajono kovos menų ir sporto asociaciją "BUDO", nes Jums tai visiškai nieko nekainuos, o Jūsų parama bus skirta įsigyti klubo sporto inventoriui, organizuoti įvairius klubo renginius, vasaros sporto stovyklas, aktyviai dalyvauti varžybose ir seminaruose Lietuvoje bei užsienio šalyse, finansuoti gabiausių klubo sportininkų išvykas į Europos, Pasaulio čempionatus. Geri sportininkų rezultatai tai ir klubo rėmėjų nuopelnas! Tai galima atlikti keliais būdais:

Pirmas būdas:Formos viršutinėje dalyje didžiosiomis raidėmis užpildykite sekančius laukus :
1. Asmens kodas
2. Vardas Pavardė
3. Nuolatinė gyvenamoji vieta
4. Telefonas (nebūtina)
5. Elektroninio pašto adresas (nebūtina) 
7. Pildymo data

Kauno rajono kovos menų ir sporto asociacijos „BUDO" duomenys formoje jau užpildyti. Formos apačioje pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardęUžpildytą formą galite atiduoti treneriui arba įdėti į paprastą voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijavimo vietos taip,  kad voko negalima būtų atidaryti, nepažeidžiant parašo vientisumo. Užklijuotą voką nunešti ar išsiųsti paštu į savo miesto VMI iki šių metų gegužės 1 d.

Antras būdas (greitesnis ir saugesnis):

FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste). 
1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. 
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 v.1. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos. Kauno rajono kovos menų ir sporto asociacijos „BUDO" duomenys pateikti žemiau. 

Pavadinimas : Kauno kovos menų ir sporto asociacija „Budo"
Įstaigos kodas:302564472
Registracijos adresas:  Tuopų g. 11, Juragių k. Kauno r. sav. LT-53286 (pašto indekso rašyti nebūtina) 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą ir būsimą paramą  Kovos menų ir sporto asociacijai „Budo"
Kovos menų ir sporto asociacija „Budo"

prezidentas Giedrius Linartas

atgal